EPERONS OSTROGI
O WYDAWNICTWIE KONTAKT DLA AUTORÓW JAK KUPOWAĆ KSIĘGARNIA WYDARZENIA PISALI O NAS KLUB EPERONS
NOWOŚCI BESTSELLERY ZAPOWIEDZI TYTUŁY AUTORZY

dla_autorów

 

Wszelkie propozycje wydawnicze prosimy wysyłać na adres e-mailowy redakcji redakcja@eperons-ostrogi.pl

Jednocześnie, w związku z dużą liczbą otrzymywanych propozycji, prosimy o przesyłanie prac przede wszystkim pocztą elektroniczną w formie załączników (w formacie pdf., rtf. lub doc.). Jeżeli jednak jest to niemożliwe, możecie Państwo wysyłać swe propozycje w sposób tradycyjny (w postaci listów poleconych bądź paczek – koniecznie za potwierdzeniem odbioru i koniecznie zapisując kontakt, na który będziemy mogli odpisać bądź oddzwonić), bądź przynosić rękopisy osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania mailowo lub telefonicznie).

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nieodsyłania niezamówionych wydruków autorskich oraz nie uzasadnia swoich wyborów dotyczących nadsyłanych propozycji.

W sprawie nadesłanych prac, przekładów, konspektów bądź projektów wydawniczych, autorzy zostaną poinformowani co do dalszych kwestii wydawniczych w terminie miesiąca od daty nadesłania propozycji.

Z wyrazami szacunku,

Redakcja