EPERONS OSTROGI
ABOUT US CONTACT FOR AUTHORS HOW TO BUY BOOKSHOP EVENTS WROTE ABOUT US CLUB EPERONS
NEWS BESTSELLERS ANNOUNCEMENTS TITLES AUTHORS
KLUB EPERONS

Wydawnictwo proponuje skierowaną do członków KLUBU EPERONS atrakcyjną cenowo, indywidualną sprzedaż wysyłkową książek.

Klubowicze:

 • mogą nabywać książki wydawnictwa z 25% rabatem (na wszystkie pozycje);
 • przy zamówieniach o wartości powyżej 150 zł (kwota po odliczeniu rabatu), nie ponoszą kosztów przesyłki;
 • otrzymują informacje o nowościach książkowych, spotkaniach z autorami i tłumaczami, akcjach promocyjnych oraz zaproszenia na imprezy wydawnicze;

Każdy Klubowicz ma prawo zarejestrować się jak również zrezygnować ze swojego uczestnictwa w klubie w dowolnym momencie.

 

Zarejestruj się

REGULAMIN

 

Operatorem KLUBU EPERONS jest Wydawnictwo EPERONS-OSTROGI, ul. Racławicka 47/12, 30-102 Kraków.

 • Zostając członkiem KLUBU EPERONS,  każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Aby zostać uczestnikiem KLUBU EPERONS, każdy użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, użytkownik:
  • oświadcza, iż są one zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie elektroniczne tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 z 1997) przez EPERONS-OSTROGI w celu promocji i marketingu produktów i usług.
 • Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania jak również żądania usunięcia.
 • Wydawnictwo EPERONS-OSTROGI zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa.
 • Członkostwo Klubu i wymagane do założenia konta abonenckiego podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w dowolnej chwili. W tym celu należy powiadomić o rezygnacji wydawnictwo EPERONS-OSTROGI, wysyłając na adres mailowy biuro@eperons-ostrogi.pl
  e-mail zawierający rezygnację, login oraz hasło użytkownika.
 • Członkostwo w KLUBIE EPERONS uprawnia użytkownika do zakupu książek w specjalnych cenach i promocjach.
 • Wydawnictwo EPERONS-OSTROGI zastrzega sobie prawo do dowolnego ustalania rodzajów promocji i cen dostępnych dla użytkowników. Wszelkie zmiany rodzajów abonamentów będą publikowane na stronach internetowych wydawnictwa zaś klubowicze będą informowani na bieżąco.
 • Wydawnictwo EPERONS-OSTROGI zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta klubowicza oraz abonamentowego.
 • Wydawnictwo EPERONS-OSTROGI zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika, który naruszył niniejszy regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 • Członkostwo w KLUBIE EPERONS uprawnia do korzystania z promocji i usług przeznaczonych wyłącznie dla członków klubu. Zasady promocji i usług wydawnictwo określa i publikuje na swoich stronach internetowych.
 • Członek KLUBU EPERONS wyraża zgodę na otrzymywanie od wydawnictwa EPERONS-OSTROGI reklam i innych treści na adres poczty elektronicznej, podany jako kontaktowy w formularzu zgłoszeniowym.
 • Wydawnictwo EPERONS-OSTROGI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronach www.eperons-ostrogi.pl